Talentvolle vrijwilliger met dementie

Voor professionals

DemenTalent is een innovatieve vorm van dienstverlening waarbij mensen met dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle vrijwilligersactiviteiten in de samenleving, aansluitend bij hun talenten, interesse en mogelijkheden en gefaciliteerd en ondersteund waar nodig.

Wat kunt u als professional doen?
Bent u op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding voor iemand met dementie klik hier voor een overzicht van lokale projecten
Heeft u interesse om zelf een DemenTalent-project op te starten klik hier voor alle info

Ilona Balk, medewerker Archipel zorggroep:
We behandelen elkaar allemaal gelijkwaardig. Dat is de kracht van dit initiatief. We ondersteunen de deelnemers, maar zij bepalen zelf wat zij willen doen. En waar nodig vullen we elkaar aan.

Lees hier meer ervaringsverhalen.

Onderzoek
T
ussen 2016 en 2019 hebben een aantal onderzoekers onder leiding van Prof. Dr. Rose-Marie Droës onderzoek gedaan naar DemenTalent. Belangrijkste resultaten:
• Mensen met dementie: minder neuropsychiatrische symptomen ( angst, apathie, depressie, agitatie)
• Mantelzorgers: voelen zich emotioneel veel minder belast
• DemenTalent is een kosteneffectieve interventie
Meer info over het onderzoek en de resultaten, zie het persbericht. 

Uit onderzoek van de Alzheimer Society in Engeland blijkt dat:
* 70% van de mensen met dementie door gebrek aan zelfvertrouwen stopt met activiteiten
* 40% nauwelijks nog de deur uit komt.
* 48% van de mantelzorgers zich (tamelijk) zwaar belast voelt. In de praktijk wordt het vragen om hulp vaak uitgesteld.

Slechts een kelin deel van de mensen met dementie in Nederland maakt gebruik van ge-indiceerde dagbesteding, terwijl uit onderzoek blijkt dat veel mensen met dementie juist behoefte hebben aan zinvolle dagactiviteiten en mantelzorgers dagbesteding heel belangrijk vinden om de zorg thuis vol te houden. Mogelijke verklaringen die Alzheimer Nederland heeft aangedragen voor het lage gebruik van dagbesteding zijn weerstand bij de persoon met dementie, schuldgevoelens van de mantelzorger en het niet aansluiten van de voorziening bij de individuele behoefte en voorkeuren van mensen.

Er is dus een kloof tussen de behoefte aan dagactiviteiten en het daadwerkelijk gebruik. Daarom is het belangrijk dat naast bestaande dagvoorzieningen alternatieve vormen beschikbaar komen zodat beter tegemoet gekomen kan worden aan de gevarieerde behoeften van mensen met dementie. DemenTalent is een meer individueel gerichte vorm van zinvolle dagbesteding. Ook is DemenTalent goed combineerbaar met meer reguliere vormen van dagbesteding, zoals Odensehuizen, Ontmoetingscentra Dementie en Zorgboerderijen. Niet of het één of het ander, maar een combinatie.