Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent Oss

Start in Oss
Op 9 maart 2015 is het project DemenTalent officieel van start gegaan in Oss.
Zorgorganisatie BrabantZorg heeft het initiatief genomen om met DAZ in gesprek te gaan over het opzetten van een DemenTalent-project in de regio. Bij dit gesprek waren de volgende organisaties betrokken: BrabantZorg, Ons Welzijn (voorheen Rigom), Vivaan, Gemeente Oss, en DAZ. Op basis van het enthousiasme van alle partijen in dit overleg, heeft de gemeente Oss vervolgens opdracht aan DAZ gegeven om de start van een DemenTalent-project in Oss te begeleiden. Ons Welzijn heeft de dagelijkse leiding over het project op zich genomen. DemenTalent sluit aan bij het al bestaande Armslag (respijtzorg geboden door vrijwilligers).

Vrijwilligersactiviteiten
De vrijwilligersactiviteiten die in Oss worden gedaan, zijn:
*             Voorlezen op een basisschool
*             Werken in een winkel
*             Ondersteunen in bijenmuseum
*             Landschapsbeheer
*             Poppenmaakster
*             Gastvrouw in een zorgcentrum
*             Meegaan bij installeren alarmapparaten bij ouderen thuis

In een persoonlijk gesprek wordt er gekeken naar de talenten van de persoon met dementie en samen wordt er gekeken hoe die talenten ingezet kunnen worden in Oss.

Specifiek aan DemenTalent Oss
De vrijwilligers die aan het werk zijn in Oss, werken veelal individueel bij een ‘werkgever’. Zij worden begeleid door personeel/vrijwilligers van de werkgever waar zij hun vrijwilligersactiviteiten uitvoeren. Het is mooi om te zien dat er gekeken wordt naar talenten en mogelijkheden en dat er samen met de vrijwilliger wordt gezocht naar passende vrijwilligersactiviteiten. Het is maatwerk en daarbij wordt soms wel en soms niet de juiste match gevonden.

Wilt u vrijwilliger worden en heeft een (beginnende) vorm van dementie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Heeft u vragen over bijvoorbeeld vervoer en/of kosten?

Neem contact op met:
Hetty van Amstel-van Breda: hetty.vanamstel@ons-welzijn.nl

Ons Welzijn tel. (0412) 65 32 33
dementalentoss@ons-welzijn.nl

 

Eigenaar Bijenmuseum Oss:
"Ik haal Hans op en breng hem naar huis, hij doet voor mij nuttig en goed werk dus ik kan ook wat voor hem doen."

Jaap, Vrijwilliger;
Jaap is vrijwilliger op een basisschool en leest voor bij de kleuters. Voor de zomervakantie is er een boekje gemaakt door de kinderen voor 'Meneer Jaap'. Dit was voor hem een enorme eer. Ook gaf dhr. aan dat hij laatst in de wijk liep en dat één van de kinderen riep; "hé, meneer Jaap!". Dhr. vond het heerlijk om zo herkend en erkend te worden op straat.

René Peters, wethouder sociale zaken, jeugd, onderwijs en integratie Oss:
'Ik was onder de indruk van het project. In al zijn eenvoud is het eigenlijk briljant. Als ik uitga van een diagnose en wat mensen niet meer kunnen, zie ik patiënten met een naar toekomstperspectief. Dat is niet goed voor het zelfbeeld van mensen. Als ik uitga van talent dat nog wel aanwezig is, zie ik volwassenen die best nog een steentje bij kunnen dragen. Het verschil is merk- en voelbaar. Het zorgt voor een beter gevoel van eigenwaarde bij deelnemers. En het voorkomt eenzaamheid en isolatie. Zo eenvoudig is dat. DemenTalent werkt!'

Eef Rubbens en Hetty van Amstel, projectleiders Oss:
" Wij zoeken voor iedereen een plek waar hij of zij zinvol bezig kan zijn en het gevoel heeft echt iets nuttigs te doen. Mensen met dementie kunnen vaak nog heel veel. daarover bestaan veel misverstanden. Het geeft mensen zoveel voldoening om er weer bij te horen".