Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent Hoorn

Start van Hoorn
DemenTalent Hoorn is gestart in januari 2016. Voor Hoorn is DemenTalent nieuw en innovatief. Hiermee willen wij een nieuw structureel activiteitenaanbod op maat ontwikkelen voor mensen met beginnende dementie dat aansluit bij hun ervaring, kwaliteiten en belangstelling, en dat plaatsvindt in het gewone leven. Omdat Hoorn, in samenwerking met haar partners, een dementievriendelijke gemeente wil zijn, past DemenTalent perfect bij deze doelstelling.
Op donderdag 14 juli 2016 is DemenTalent Hoorn officieel van start gegaan. Projectleiders Ingrêthe Karsten, Jur Sluis en Chris Lammers overhandigden het plan van aanpak aan wethouders Theo van Eijk en Nel Douw. Sinds februari 2016 jaar zijn projectleiders Jur Sluis en Chris Lammers als vrijwilligers actief met het opstarten van DemenTalent. Beide projectleiders hebben beginnende dementie. Chris Lammers verzorgt de voorlichting op scholen, en Jur Sluis heeft onder andere de gesprekken met de sportverenigingen gevoerd.

Vrijwilligersactiviteiten
Mensen met dementie in Hoorn nemen met vrijwillige inzet zo lang mogelijk deel aan het gewone leven in Hoorn (zoals in een school, in het groen, in de wijk, in een wijkcentrum), zodat zij onder de mensen blijven komen en zingeving en welbevinden ervaren.
Zie ook de eigen Nieuwsbrief van DemenTalent Hoorn: http://us12.campaign-archive2.com/?u=84148cf97ed033e7ce1b80315&id=dd781bf6d3&e=df4025f61e​ 

Specifiek aan DemenTalent Hoorn
DemenTalent Hoorn richt zich vooral op het Onderwijs en Sport, daarnaast wordt er individueel maatwerk geleverd.

Bij het onderwijs kunt u denken aan voorlichting en gastlessen geven op scholen; zoals het Horizoncollege, het voortgezet onderwijs en basisscholen. Daarnaast verwachten we dat er ook andere functies komen zoals helpen in de kantine, bij de administratie, ondersteunen conciërge en dergelijke.

Bij de sportverenigingen is er divers vrijwilligerswerk mogelijk, van groenonderhoud, repareren van hekken, bankjes, lijnen trekken op een voetbalveld tot koffie, thee schenken in de kantine.

Overige mogelijkheden zijn er o.a. bij de Stadslandbouw Hoorn, St. Mak Blokweer, St. Emmaus kringloopwinkel.

Alles in overleg met u, waar uw interesses liggen, waar u energie van krijgt en hoeveel uur u beschikbaar bent.

Als eerste vindt er een intakegesprek plaats, indien u dit prettig vindt kan dit samen met één van de projectleiders met dementie, Jur Sluis of Chris Lammers. Vervolgens kijken we naar de mogelijkheden en gaan samen met u op kennismakingsgesprek bij de organisatie waar u wilt starten.

Bij de organisatie werkt u samen met een werkbegeleider en indien nodig kunt u ondersteuning krijgen van een coachvrijwilliger.

Wilt u vrijwilliger worden en heeft een (beginnende) vorm van dementie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Heeft u vragen over bijvoorbeeld vervoer en/of kosten?

Neem dan contact op met:
Ingrêthe Karsten
088-0075140 of 06-18 24 25 95 
i.karsten@dewering.nl
dementalent@dewering.nl