Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent Hengelo

DemenTalent Hengelo sinds 2015

In Hengelo is in 2015 een start gemaakt met het project DemenTalent. Met advies van DAZ heeft er een verkenning tussen Erve het Geurts, Wijkracht en Carintreggeland plaatsgevonden. Er zijn o.a. twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij diverse professionals uit de regio meegedacht hebben over DemenTalent. Met deze input is DemenTalent Hengelo verder vormgegeven als burgerinitiatief met steun vanuit gemeente en zorgorganisaties. In dit initiatief is een werkwijze ontstaan, waarbij voor iedere deelnemer zijn/haar hulpvraag centraal staat en er een afstemming plaatsvindt tussen familie, gemeente en de betrokken zorgorganisatie(s) om deze te kunnen beantwoorden.

Erve het Geurts heeft als belangrijkste doel het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van mensen met een hulpvraag, in het bijzonder mensen met (vroege) dementie. Door een activerende vorm van dagbesteding, die zij dagprogramma noemen, begeleiden zij mensen om zo samen te ontdekken op welke talenten zij nog wel een beroep kunnen doen. Of nieuwe talenten samen kunnen ontwikkelen. Mensen met en zonder indicatie (maar met een hulpvraag) zijn welkom. Zij worden in de meeste gevallen begeleid op basis van maatschappelijke deelname 1 (stimuleren en toezicht) of 2 (helpen bij), respijtzorg of werkbegeleiding. Er zijn diverse talenten die individueel of in groepen kunnen worden ingezet.

Voorbeelden van de inzet van talenten op Erve het Geurts:
- Gastheer of Gastvrouw zijn bij het Rustpunt voor fietsers en wandelaars
- Het maken van live-muziek voor bezoekers 
- Het maken en presenteren van ambachtelijke producten in het eigen landwinkeltje 
- Het verzorgen van onderhoud aan het terrein en materieel
- Het tuinieren in boomgaard of moestuin
- Het verzamelen van kruiden, bloemen en bessen in de omgeving van het erf
- Het verzorgen van dieren en dierverblijven

Het bepalen van het dagprogramma wordt ingegeven door het seizoen en de praktische mogelijkheden op en rond het erf. Bepalend voor wat er concreet wordt aangepakt is echter altijd wat de deelnemers van DemenTalent zelf willen en kunnen. En dat is aan het begin van iedere dag onderwerp van gesprek bij een kopje koffie of thee.

Zie voor meer en uitgebreide vacatures: www.ervegeurts.nl/deelnemers-als-assistent/
 

Wilt u vrijwilliger worden en heeft een (beginnende) vorm van dementie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Heeft u vragen over bijvoorbeeld vervoer en/of kosten?

Neem contact op met:
Lydia Bolks, begeleider Erve het Geurts
06-20864764
info@ervegeurts.nl
www.ervegeurts.nl

Manon Ketz, voorzitter Erve het Geurts:
“Een mooi verhaal van een oud-ondernemer die beginnende geheugenproblemen heeft, maar nog volop in het leven staat. Hij vond alle dingen die we op ons erf maakten niet echt een bezigheid voor hemzelf. Altijd gewerkt en geen hobby's. En planten en kruiden .... Daar waren andere mensen beter in. Maar hij had wel ideeën over hoe we die beter konden presenteren en aan de man brengen. Toen we daar over doorpraatten ging het bij hem weer bruisen. Hij helpt ons en dat geeft van beide kanten energie. Daar heb ik nu een vacaturetekst over geschreven, zodat we met een groepje gelijkgestemden de verkoop slimmer op kunnen zetten met zijn ideeën en samen op een paar markten kunnen gaan staan.”

Mantelzorger van vrijwilliger Erve het Geurts:
Mijn man had laatst een uur in de stal op het erf gewerkt. Daar stond zijn lievelingsmuziek op en ik hoorde van de eigenaar dat mijn man het hele uur had gefloten. Toen mijn man die middag thuis kwam, fluitend, is hij naar boven gegaan en is de hele middag muziek gaan maken. Dat deed hij vroeger vaak maar de laatste tijd kwam hij daar niet toe, nu wel! Ik vond dat echt bijzonder.