Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent Heiloo

DemenTalent Heiloo is in 2016 gestart in het kader van het wetenschappelijk onderzoek Ontmoetingscentra3.0. In dit onderzoek werd nagegaan wat de toevoegde waarde is van enkele nieuwe aanpakken/projecten bij ontmoetingscentra. In Villa Westervenne draait één van de allergrootste ontmoetingscentra Dementie, met meer dan 100 bezoekers iedere week. Tijdens de jaren dat dit onderzoek draaide zijn in Heiloo diverse mensen die dit ontmoetingscentrum al als vorm van dagbesteding bezochten, ook actief geworden als vrijwilliger, zowel binen als buiten Villa Westervenne. Zo heeft één van de bezoekers, die vroeger pedicure was, een deel van haar oude werk weer opgepakt door de voeten van andere bezoekers te gaan verzorgen. Ook zijn mensen met dementie andere mensen met dementie gaan begeleiden in het gebruik van de duo-fiets. Ook in het onderwijs en een tuincentrum zijn vrijwilligers met dementie actief geworden. Het aantal deelnemers aan DemenTalant groeide ten tijde van het onderzoek gestaag, omdat de deelnemers het leuk vonden vrijwilliger te zijn, maar ook omdat medewerkers van het ontmoetingscentrum het leuk vonden om  op deze vernieuwende manier te werken. Het onderzoek - dat ook nog bij vele andere ontmoetingscentra dementie in het land plaats vond - had prachtige resultaten

Voortbordurend op de eigen ervaringen, maar ook geinspireerd door deze landelijke resultaten is besloten om na afronding van het onderzoek door te gaan met DemenTalent. Sterker nog, in Heiloo is het sindsdien fors uitgebreid. Zo is bijvoorbeeld een ploeg mensen met dementie inmiddels in de duinen actief om te helpen met het onderhoud hiervan. 

Ook gemeenten in de regio zijn heel enthousiast over DemenTalent. De samenwerkende gemeenten rond Heiloo (o.a. Heiloo, Castricum, Bergen, Uitgeest) hebben zelfs een aparte indicatie ontwikkeld, zodat Villa Westervenne een vergoeding krijgt voor de werkzaamheden die zij ten behoeve van deelnemers aan DemenTalent veriichten. Op een training over DemenTalent, die in 2017 plaats vond, namen vanuit zes gemeenten WMO-consulenten deel. 

Wilt u vrijwilliger worden en heeft een (beginnende) vorm van dementie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

Neem contact op met:

Christine Graas, projectleidster DemenTalent
c,graas@zorgcirkel.nl 
06-10322176

Het ontmoetingscentrum Dementie in Heiloo is gehuisvest in Villa WesterVenne
Westerweg 360 Heiloo
072 - 74 34 710