Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent Haarlem

In Haarlem is DemenTalent in 2016 gestart in het kader van het onderzoek Ontmoetingscentra3.0. In de loop van dit onderzoek zijn meerdere bezoekers van het Ontmoetingscentrum Schoterhart als vrijwilliger in de Haarlemse samenleving actief geworden. Ook mensen die het ontmoetingscentrum niet bezoeken, zijn met hulp van de beide projectleidsters die werkzaam zijn in dit ontmoetingscentrum bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Ook nu het onderzoek is afgerond, blijft men vanwege de mooie resultaten actief met DemenTalent. DemenTalent in Haarlem is gekoppeld aan dit ontmoetingscentrum.

Bij DemenTalent Haarlem wordt samengewerkt tussen vele organisaties, zoals Kennemerhart, Zorgbalans, Alzheimer Nederland, Vrijwilligerscentrale Haarlem, Sportfever, De bibliotheek Haarlem, Dock en de wijkraad Indische Buurt. Medewerkers van al deze organisaties zijn door DAZ getraind tijdens de training 'DemenTalent, anders denken en handelen'. De beide projectleidsters zijn in dienst van Kennemerhart, maar ook als u van een andere organisatie ondersteuning krijgt of nog geen ondersteuning krijgt, helpen de projectleiders u graag bij de zoektocht naar talenten en de bemiddeling naar een vrijwilligersplek.

 

Wilt u vrijwilliger worden in de Haarlemse samenleving en heeft een (beginnende) vorm van dementie? Wilt u nuttig zijn voor anderen? Wilt u dat wordt meegedacht over uw mogelijkheden en talenten? 
 

Neem contact op met:
Ontmoetingscentrum Schoterhart
Daisy Waasdorp, daisy.waasdorp@kennemerhart.nl
of Petra Jansen, petra.jansen@kennemerhart.nl
Vergierderweg 50, 2025 TK Haarlem
023-5385249